Svenska Smakupplevelser AB, Sweden

 • Smakupplevelse4
 • Smakupplevelse1
 • Smakupplevelse2
 • Smakupplevelse
 • Smakupplevelse3

Svenska Smakupplevelser AB, Sweden - Constructor Livsmedelsindustrin

Kvalitet är ett ledord och genomsyrar hela verksamheten hos Svenska Smakuppleveleser.  Av den anledningen kontaktades Constructor för att hjälpa till med att utarbeta förvaringssystem för lagring och flöde av verksamhetens varor.

Svenska Smakupplevelesers lokal i Vällingby har byggts om och inretts för verksamheten. Produktionen kräver dels ett råvarulager, dels ett kyllager för lagring av de färdiga produkterna och slutligen ett distributionslager för utlastning av de dagliga leveranserna.

Förvaringslösningar

Råvarulagret utrustades med traditionella pallställ P90, där varorna plockas och transporteras till inlastning i renrumszonen där produktionen (tillagning) sker.
De färdiga såserna packas och placeras i ett kylrum som byggts upp med mobila pallställ MOVO, därigenom kan man effektivt utnyttja lagrets volym. Utlastningen, distributionslagret, har konstruerats med ett rullfackslager FIFO.

Kapacitet:

 • Pallställ P90, gavelhöjd 6 m. 1000 kg/pallplats. Totalt 900 pallplatser.
  Säkerhetstillbehör: påkörningsskydd för gavlar och stolpar, Genomskjutningsskydd.
 • Mobila pallställ MOVO, med 5 vagnar. Bredd 4,9 m och höjd 6 m. Totalt 220 pallplatser.
  Kylrumstemperatur +5°C.
 • Rullfackslager FIFO: med 7 genomlöp. Varje löp har 90 rullar och en lutning på 4°.
  Kapaciteten är 308 pallplatser.