Pallställ, Hyllställ och Grenställ - Schneider Electric, Örebro

  • Schneider_02
  • Schneider_03
  • Schneider_04
  • Schneider_05
  • Schneider_01

Pallställ, Hyllställ och Grenställ - Schneider Electric, Örebro

Schneider Electric centrallagers förvarar sitt pallade gods i Pallställ P90 och det manuella plocklagret är uppbyggt av Hyllställ HI280. Därutöver har det längs ena lagrets vägg byggt upp ett 9 m höga grenställ för långt gods.

Verksamheten präglas av expansion och när senast behovet av ytterligare lagervolym förelåg, kontaktades Constructor. Gemensamt kom man fram till att en ombyggnad av befintligt lager med hyllställ HI280 skulle byggas om till ett 9 m högt smalgångslager med smalgångstruckar som plockhjälpmedel. Ombyggnaden ledde fram till ytterligare 3812 hyllmeter på samma golvyta. En lösning som har gett en betydligt bättre nyttjandegrad av byggnadsvolymen.


Kapacitet:

  • Pallställ P90: Gavelhöjd 9 m, Bärbalk kapacitet 2400 kg. 3k och 4k. Totalt 11 500 pallplatser.
  • Pallställ säkerhetstillbehör: Gavelskydd, stolpskydd, genomskjutningsskydd, nätramar.
  • Hyllställ HI280: Uppbyggt som manuellt plocklager och som 9 m högt smalgångslager. Totalt 5616 hyllmeter.
  • Grenställ GT90: Höjd 9 m för långt och tungt gods. Sektionskapacitet 5 ton.