Lagerlösningar för Lean Produktion - Constructor Sverige AB

Lagerlösningar för Lean Produktion

 • Constructor - Lean Manufacturing Volvo 01
 • Constructor - Lean Manufacturing5 Dexion
 • Constructor - Lean Manufacturing Skrues
 • Constructor - Lean Manufacturing Shelving
 • Constructor - Lean Manufacturing Volvo

Jämnt flöde av råmaterial och komponenter är framgångsfaktorer

Tillverkningen är en central del av de flesta saker vi köper och konsumerar och processen kan ibland vara komplex. Behovet av effektiva lagerlösningar är en gemensam utmaning som alla tampas med, oavsett om du är en producent inom läkemedels-, bil-, verkstads-, elektronik-, konfektions- eller livsmedelsindustrin. Gemensamma utmaningar för alla våra producerande kunder är:

Produktionen är ofta en flerstegprocess, vilket innebär att lagerproblemen sällan har en enda enkel lösning. Olika steg i processen kan kräva olika lagringsmetoder, som sedan tillsammans skapar en välorganiserad verksamhet.

Det övergripande målet är att minska felfrekvensen, förbättra ergonomin och arbetsflödet, vidhålla optimala produktivitetsnivåer och i största allmänhet ha en välorganiserad miljö för varje processteg.

 • Att ha material i lager för JIT-leverans till produktionsgolvet

 • Att se till att de korrekta råmaterialen eller komponenterna är på rätt plats vid rätt tidpunkt

 • Långtidslagring av stora inköp

 • Lagring av varor med olika storlek och vikt

 • Smidig förflyttning av varor på produktionsgolvet

 • Optimal materialhantering

 • Kontroll och spårbarhet av partier

 • Förbättrad ergonomi på produktionsgolvet

 • Säker lagring av specialverktyg, utrustning eller maskinreservdelar

 • Ineffektiv produkthantering  undergräver alla de fördelar en förbättrad produktionshastighet ger
Call us Ring oss:
031 771 96 00
Send us an email Klicka här för att:
Skicka e-mail
Anmäl dig för
Nyhetsbrev

  

Ett urval av våra kunder:

 • Atlet, Mölnlycke

  Atlet, Mölnlycke

  Rationell hantering och plockning är nyckelfaktorer vid montaglinorna hos Atlet.

 • Bosch Animal Feed, Tyskland

  Bosch Animal Feed, Tyskland

  Bosch Animal Feed behövde en kostnadseffektiv kombination av konventionella pallställ och modern styrteknik för att möjliggöra kortaste möjliga åtkomsttid till de palleterade varorna.

 • FJ Industries, Danmark

  FJ Industries, Danmark

  Med utgångspunkt från takhöjden i lagret utformade Constructors tekniska personal en skräddarsydd mobil pallställsinstallation med 3 olika höjder.

 • Schneider Electric, Örebro

  Schneider Electric, Örebro

  Schneider Electric har sitt centrallager i Örebro varifrån man servar den nordiska marknaden och Baltikum med kundanpassade produkter och lösningar.

 • Swegon, Kvänum

  Swegon, Kvänum

  En hög grad av miljötänkande och kostnadsmedvetenhet har nyligen gjort att Swegon investerat i Mobila pallställ (MOVO) från Constructor.

 • Volvo PV, Göteborg

  Volvo PV, Göteborg

  Tillsammans med Volvo PV arbetade Constructor fram en lösning på plockfasader som gav; minskad lageryta, anpassade plockstationer, kortare ledtider samt förbättrad ergonomi.