K-rauta, Espoo, Finland

  • k_rauta_1
  • k_rauta_2
  • k_rauta_3
  • k_rauta_4

K-rauta, Espoo, Finland

K-rauta är en järn-/maskinvarubutikskedja och Constructor har levererat både pallställ och grenställ till butikerna. Butiksinredning och förvaringssystem måste exakt överensstämma med förvaringskraven både i butiken och utomhus.

I butiken och på plockområdet finns närmare 30 000 artiklar. Bara några hundratal produkter visas i butiken - resterande 27 000 finns på lagret. Bland bästsäljarna kan nämnas bastuvirke, färg, golvmaterial, gips, bjälkar och gipsskivor. Butikerna omfattar även lager och plockområden.

Lösning:

Tunga föremål kräver stabila ställage. Butiken är huvudsakligen försedd med pallställ P90, både i butiken, lagret och i plockområdet. De viktigaste tillbehören till pallställ är tunnelskydd, balkar avsedda för gaffeltruckar, påkörningsskydd och skyddsnät.

För att kunna visa stora föremål på ett bättre sätt har man inrett butikens sidoområde med pallställ. Samtidigt utnyttjades takhöjden i byggnaden bättre. Produkter som lagras högt i pallställ ger butiken ett trevligare utseende än tomma vita väggar.

Några av pallställen har korghyllor. Trådhyllor och korgar släpper igenom ljus i ställagen och ger ett luftigare intryck i butiken. Det är enkelt att placera ut produkter i trådhyllorna och hindra dem från att falla ned, eller använda separata korgar. Grenställ och virkesförvaring finns huvudsakligen utomhus.

Föremålens placering ändras hela tiden och det är därför som höjden på hyllorna lätt måste kunna ändras.

Kapacitet:
Pallställ P90:
Höjd: 4 500 – 5 500 mm
Pallplatser: 1 900

Grenställ för tungt gods, varmgalvaniserade:
Höjd: 5 000 mm
Armslängd: 1 200 mm
Belastningskapacitet: 1 200 kg/arm