Agrimarket, Hyvinkää, Finland

  • agrimarket_1
  • agrimarket_2
  • agrimarket_3
  • agrimarket_7
  • agrimarket_5
  • agrimarket_6

Agrimarket, Hyvinkää, Finland

Argimarket är en fackhandelskedja inom jordbruksbranschen med trädgårdscentrum samt järn- och maskinvaruaffärer. Butiksinredningpallställ och grenställ måste exakt motsvara förvaringskraven både i butikerna, på lagren och utomhus.

På gör-det själv- och järnvaruavdelningarna varierar produktstorleken alltifrån smågods till stora maskiner. Besöksfrekvensen i järnaffärerna är mycket säsongsbetonad varför det är ytterst viktigt med en flexibel butiksinredning. Argimarkets butiker omfattar även lager och plockområden. Butiksinredningen måste också vara säljande och måtten måste vara anpassade till produkterna så att dessa kan visas så effektivt som möjligt.

Lösning:

Butiksinredningen valdes och utformades i samarbete med butikskedjans egen formgivningsgrupp. Butiksinredningssystemet Optim med dess tillbehör kan anpassas för att visa upp den mest varierande produktmixen. Speciallösningar togs också fram för enstaka produktgrupper, bl.a. dörrhållare, affischhållare, hyllor för hästfiltar och rör. För utomhusprodukter tillverkades speciell galvaniserad Optiminredning som klarar olika luftfuktighetsnivåer. Pallställ P90 är monterade i butiken och fungerar både som skyltningen i golvnivå och som produktförvaring på ovanliggande plan.

Agrimarkets grundläggande filosofi innebär tydlighet, lämpliga lokaler, naturlig produktrytm, visuell skepnad och inredningslösningar. Det lyckades Constructor åstadkomma med våra olika lösningar.

Kapacitet:

Optim butiksinredning: Höjd 3 000 mm, djup ca 550 mm 160 sektioner à 1 750 mm
Pallställ P90: Höjd ca 4 000 mm 1 500 pallplatser
Hyllställ Entresol: Höjd ca 4 500 mm 820 löpmeter
Grenställ: Höjd 4 000 mm och konsoler 1 200 mm
Mobila Hyllställ: Höjd ca 2 020 mm 137 löpmeter