Volvo PV, Göteborg

  • CartonFlow_VolvoPV_Sweden_3
  • CartonFlow_VolvoPV_Sweden_1
  • CartonFlow_VolvoPV_Sweden_2

Volvo PV, Göteborg

Tillsammans med Volvo PV arbetade Constructor fram en lösning på plockfasader som gav; minskad lageryta, anpassade och optimerade plockstationer, kortare ledtider, förbättrad ergonomi och även i förlängningen minskade kostnader inom alla momenten.

Volvos Torslanda fabrik i Göteborg är en monteringsanläggning för personvagnar. Det betyder att alla delar och komponenter till en bil kommer från underleverantörer, dessa är förmärkta vid leverans och placeras på givna platser och lagras sedan i flytande förråd i högställage. Därifrån flyttas komponenterna efter indikation från systemet till plockfasader till utlastningen, där godset placeras i ställ på hjul som i sin tur sen transporteras till de skilda montagestationerna. Denna förvaringslösning var inte optimal för Volvo som önskade minska lagerytan, genom bättre förvaringsmetoder och samtidigt effektivisera flödena.

Constructors Plockfasader är konstruerade av stålprofiler med lutande rullister som vilar på justerbara bärbalkar, där lutningsvinkeln kan regleras beroende av typ av komponent. Plockfasaderna är försedda med låsbara hjul för att enkelt kunna justeras och flyttas.