Svenska Bil i Norden, Stockholm

  • SvenskaBil_Sweden_1
  • Svenska-Bil-Sweden7
  • SvenskaBil_Sweden_3
  • SvenskaBil_Sweden_2

Svenska Bil i Norden, Stockholm

Svenska Bil har investerat i lagerautomater och platsbesparande Mobila däckställ till följd av minskat lagringsutrymme vid den nya anläggningen.

Lösningen blev att ersätta de gamla hyllsystemen med två paternosterverk och en hissautomat. Denna lösning gav en besparing på 450 m² (innan 600 m², nu 150m ²) plus minskning av anställda med 5 personer (från 9 till 5). Dessutom byggdes ett nytt däcklager där 4000 däck förvaras i mobila hyllställ/däckställ, 18 vagnar med 3-5 nivåer.

Systemet med högpresterande lagerautomater räknar man med skall öka lageromsättningen, vilket skapar ytterligare ekonomiska fördelar. Svenska Bil har räknat hem investeringen på mindre än ett år, vilket är en mycket snabb pay-back.