Koiviston Auto Oy, Lahti, Finland

  • koiviston_auto_1
  • koiviston_auto_3
  • koiviston_auto_4
  • koiviston_auto_5

Koiviston Auto Oy, Lahti, Finland

Koiviston Auto införskaffade sitt första paternosterverk med vertikal karusell under förra århundradet. Därefter har man beställt flera liknande anläggningar till olika platser. 2007 förnyade företaget sin logistikfunktion genom att bygga ett nytt centrallager i Lahti.

Till det nya centrallagret har Koiviston Auto köpt in fyra nya paternosterverk och fem äldre varianter har överförts från andra lokaler. Dessutom används en Tornado också på centrallagret. Alla reservdelar till koncernen levereras till det nya centrallagret som omfattar 7 500 artiklar där allt smågods förvaras i lagerautomater.

Lösning:

Genom att koncentrera inköp av reservdelar och reparationer av utbytesdetaljer till ett och samma ställe har Koiviston Auto skaffat sig utomordentliga fördelar. Reservdelarna köps till lägre priser och fraktkostnaderna har minskat. Byggnadens invändiga höjd har utnyttjats till paternosterlösningar vilket faktiskt var huvudskälet till att Koviston Auto valde dessa maskiner. Företaget har genom detta fått större förvaringsutrymme.

Tack vare lagerautomaterna har plockhastigheten ökat och samtidigt har den allmänna ordningen förbättrats. Ett paternosterverk har 60 fack där var och en klarar minst 400 kg.

Kapacitet:
IPN Paternoster (uppgifterna är för det största maskinerna):
Höjd: 8 240 mm
Fackbredd: 4 100 mm
Fackdjup: 420 mm
Antal fack per paternosterverk 32
Lastkapacitet per fack: 400 kg

Tornado Hissautomat
Höjd Tornado: 5 000 mm
Pallettbredd: 3 000 mm
Palettdjup: 820 mm
Antal palletter per Tornado: 15
Lastkapacitet per pallett: 500 kg