Santa Maria, Kungsbacka

  • Santa-Maria-1
  • Santa-Maria-2
  • Santa-Maria-3
  • Santa-Maria-4

Santa Maria, Kungsbacka

Santa Marias nya distributionscentral i Kungsbacka har en lageryta på 31 000 m² och arbetar med import och distribution av kryddor och smaksättare från hela världen till kunder runtom i Skandinavien och Baltikum.

Distributionscentralen är indelad i olika zoner; in-/utleverans, buffertlager, plocklager, och råvarulager. Totalt finns omkring 30 000 pallplatser fördelat på olika pallsystem och zoner; buffertlagret består av Smalgångslager, på råvarulagret har ett Shuttle system installerats och på plocklagret finns det stationära pallställ med buffertlagring på de övre nivåerna.

Smalgångslager för maximal lagringskapacitet

Santa Maria valde Smalgångslager framför automatlager för sitt buffertlager, för att behålla flexibiliteten om framtiden skulle kräva en ombyggnad.

Smalgångslagret är 12 meter högt och rymmer hela 19 000 pallplatser. Lagret hanteras av 4 smalgångstruckar som hämtar/lämnar pallar från terminalplatserna längst ut på ställaget.

Pallarnas pallplacering är i förväg planerade genom en ABC-analys och de mest frekventa varorna är placerade längst ner i systemet för att minimera smalgångstruckarna in-/utlastningstider.

Shuttle, extra hög lagringsdensitet

På råvarulagret har Santa Marias har valt att installera en Shuttle med 2 satellitvagnar för långsideshantering av lastpallar.

Lagersystemet har gett dem en lagringskapacitet på 1008–1386 pallplatser, beroende på pallstorlek. Pallsystemet totala kapacitet är 42 fack i bredd, 11 pallar i djup (800x1200mm) och 3 burna pallar i höjd.

Shuttle fungerar med båda lagringsprinciperna FIFO (First-In, First-Out) och LIFO (Last-In, First-Out) och i Santa Marias fall är det LIFO som är aktuellt då pallsystemet är installerat mot lokalens bakre vägg.