Push Back - Hansa Print, Finland

  • P90_ref_Hansa_print_1
  • P90_ref_Hansa_print_2
  • P90_ref_Hansa_print_3
  • P90_ref_Hansa_print_4

Push Back - Hansa Print, Finland

Tunga papperspallar lagras i Push Back ställage samt Rullfack hos Hansaprint – vilka är det största veckotidningstryckeriet i Finland med enorma krav på produktionsvolym och flexibel logistik som ska hanteras med automatiska gaffeltruckar.

Det papper som tryckeriet använder levereras på rulle, förvaras på golvet och förflyttas till tryckpressen på pall där det förvandlas till tryckta ark. Arken förvaras i ett mellanlager med LIFO ställage (Push-back) vilka är placerade bredvid produktionslinjerna. De färdiga produkterna förpackas och förvaras sen i FIFO ställage (Rullfack) före leverans.

Lösning:
För att åstadkomma maximal logistikkapacitet har ställagen för både ark och för slutprodukt placerats i närheten av produktionslinjerna. Det tillgängliga utrymmet var av största vikt varför Hansa Print valde dynamiska pallställssystem (LIFO och FIFO) för att maximera detta.

Mellanlagret är integrerat i LIFO ställaget i omedelbar närhet av produktionsprocessen. Automatiska gaffeltruckar lastar på och plockar ut de pallar som behövs i tryckprocessen.

FIFO ställagen används för att lagra slutprodukterna. De automatiska gaffeltruckarna lastar in pallarna med slutprodukten i FIFO ställage och urlastningen sker i andra änden av pallstället direkt till leveransområdet.

Det dynamiska ställagen och de automatiska gaffeltruckarna utgör en väsentlig del av tryckeriets logistikstrategi. Lagret är decentraliserat på det mest utrymmesbesparande sättet med utgångspunkt från produktionsflödets krav. Eftersom allt sköts helautomatiskt löper trafiken mellan varje ställage kontinuerligt. Av den anledningen är det viktigt att all utrustning och ställage fungerar exceptionellt bra.

Kapacitet:
Push-Back (LIFO):
Höjd 5 m
5 pallar löper i 4 plan
Pallplatser: 1 420
Kapacitet: 250-1 000 kg/pall

Rullfack  (FIFO):
Höjd 4,5 m
7 pallar löper i 3 plan
Pallplatser: 903
Kapacitet: 250-1 000 kg/pall