Speed Group: Med kunden i centrum

  • P90_Speed_SE_0
  • P90_Speed_SE_1
  • P90_Speed_SE_2
  • P90_Speed_SE_3

Speed Group: Med kunden i centrum

Det är inte utan anledning som koncernen Speed Group AB har en vägg i receptionen där det står «För människor som vill och kan lite mer». Vi har att göra med ett företag som sedan starten 2004 vuxit från 20 anställda till inte mindre än dagens 900.

Speed Group är sedan tidigare etablerade i Borås och Göteborg och 2012 växte geografiskt med ytterligare ett kontor i Varberg. Med kompletta lösningar inom bemanning, rekrytering, produktion, utbildning, logistik och lagerhållning är bolaget en stabil partner, som alltid har rätt kunskap och kompetens för att hjälpa våra kunder.  Speed Group blev 2015 utsedda till ”Årets företagare 2015” i Borås.  

Speed Logistics verkar inom många olika typer av branscher: kläder, färgtillverkning, hydraulikkomponenter, maskindelar och e-handel, för att nämna några. Det gör att det krävs unika och flexibla lagerinredningslösningar för förvaring av gods. När det rör sig om mer speciella lösningar har företaget haft stor nytta av Constructors kunskap och erfarenhet av lagerlogistik. 

Samarbetet mellan Speed Group och Constructor har utvecklats över tid. Constructor har levererat unika lösningar till mer än 100 000 kvm logistik yta som Speed Group tillhandahåller på fem olika platser i Borås och Göteborg. Produkterna Constructor tillgodoser företaget med standard pallställ, hyllställ, grenställ och entresol-lösning till specialinredningar. Logistikansvarig Stefan Lejdebo, Speed Group, berättar: ”Vi strävar alltid efter att utnyttja varje kvadratmeter i lokalen, vilket är utgångspunkten för alla våra lagerlösningar. Tack vare Constructors kunnande har vi även vunnit nya kunder. Vi hade t.ex. ett företag som hade behov av förvaring men vi hade problem med att lagra godset i en standardinredning. Därför kontaktade vi Constructors tekniker som konstruerade en speciallösning som var både djupare och bredare, och därmed kunde vi få plats med allt gods.”

Samarbetet handlar emellertid inte ”bara” om att leverera platsbesparande lagerlösningar till Speeds lager. I en separat del, i ett av koncernens lagerlokaler har Speed Education inrättat ett utbildningscenter som tillhandahåller olika utbildningar inom logistik. Speed Education erbjuder bland annat logistikutbildningar som: Heta arbeten, Fallskydd, Truckförare och Mobil arbetsplattform. Dessa utbildningar genomförs i en stängd och säker del av lagerlokalen, utan att för den saken skull tappa kontakten och uppleva arbetsmiljön i den dagliga verskamheten.

Peter Johansson, Constructor berättar: ”Vi tycker att det är ett riktigt bra koncept som Speed introducerat. Här kan kommande lagermedarbetare utbilda sig i en verklig lagermiljö, som ändå är avskärmad från Speeds dagliga lagerdrift”.