Tidigare leverans leda till optimering av ny lösning

  • P90_Lantmannen_SE_01
  • P90_Lantmannen_SE_02
  • P90_Lantmannen_SE_03

Tidigare leverans leda till optimering av ny lösning

Det är inte varje dag som Constructor Sverige levererar pallställ till lantbruket. Det är inte heller pallar som förvaras i ställen vid Lantmännens Förädlingsstation i Svalöv men däremot lådor för förvaring av små säckar med stråsäde.

Utmaningen är dock den samma: att utnyttja den tillgängliga platsen fullt ut och uppnå en effektiv hantering.

P90 Lantmannen

Det som skiljer Lantmännens testcenter från ett vanligt lantbruk är att det är många små forsöksparcellar där de olika sädesslagen odlas. När stråsäden skördas i augusti och september kommer den i små säckar. 

Dessa små säckar placeras omsorgsfullt i lådan för att förhindra att luften passerar förbi under torkningen. Själva torkprocessen försiggår i pallstället där en slang kopplas till lådan. Fröna torkas i 1-2 dagar vid max 30 grader.

Lösningen

Den nya installationen är inte den första från Constructor. Johanna Ingelasdotter, Stationschef berättar: “På Svalövs-gården har vi 2 andra anläggningar som levererades 2009 respektive 2012. De fungerar efter samma princip, bara till större kvantiteter. Det har den fördelen att vi inte skulle starta på bar backe med det nya. I gengäld har vi utnyttjat möjligheten till att optimera de tidigare lösningarna. I projektets första stadier har vi haft med oss Stefan Wahlström från SW Consulting som har samarbetat med Constructors tekniker om att fullända systemet”.

Lantmannen

En av utmaningarna i projektet var takhöjden. Egentligen borde det finnas två entresolplan för att betjäna de 2 översta nivåerna i pallstället men takhöjden i rummet räckte inte till för detta. Därför har lösningen blivit en kompromiss så att båda nivåerna kan skötas härifrån.

Rasmus Ringström, Lantmännen förklarar: "Vi har gjort ett stort förarbete fram till detta projekt. Vi har t.ex. tillverkat 10 pilotlådor som blev testade hösten förra året. Med den nya lösningen kan vi snabbt koppla vagnen till och från torksystemet, eller avlägsna den helt ifrån pallstället.

Själva torkprocessen har också optimerats så vi förväntar oss att spara mycket tid samt att reducera energikostnaderna. Det var inte riktigt så enkelt i den gamla lösningen där lådorna stod på rad över en luftkanal. Det gav en ojämn torkning och betydde att vi måste använda mycket tid till att flytta omkring lådorna”.

P90 Lantmannen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Det ägs av 27 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda med verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor på årsbasis.

På Svalövs-gården jobbas med växtförädling och här har Constructor levererat en förvaringslösning till Stråsädestorkan.