Polarbröd, Sweden

Större fleksibilitet och effektivitet till lagret vid Polarbröd

  • Polarbrod
  • Polarbrod-SE
  • SE-Polarbrod

Större fleksibilitet och effektivitet till lagret vid Polarbröd

Leveransen omfattar både grenställ för pallförvaring, transportband och mobila pallställ, en cocktail som har varit en bra utmaning för Constructor Sveriges tekniska personal.

Polarbröd är ett visionärt familjeföretag med 100-åriga traditioner i norrländsk brödkultur. Under de 44 år företaget funnits har det vuxit från ett litet familjebageri till Sveriges tredje största producent av matbröd, med 342 anställda.

2015 omsatte företaget 791 miljoner kronor och bakade drygt 38 000 ton bröd på de tre Polarbagerierna i Älvsbyn, Bredbyn och Omne. 

Polarbrod-SE

Tidigare lämnade Polarbröd ut lagerfunktionen till ett 3PL-företag men den är nu tagit hem. Samtidigt har verksamheten hittills bara haft 2 utlastningsbanor och det har gett vissa problem i förhållande till planläggningen. Nu finns 6 banor och det ger en större flexibilitet och inte minst effektivitet.

Lösning

Projektet har varit en kombination av ombyggnad av det befintliga lagret och nybyggnation. Av hänsyn till den löpande driften var det nödvändigt att ha kvar de två utlastningsstationerna. Så först då de nya utlastningsbanorna var klara, kunde de gamla rivas och nybyggnationen påbörjas. 

Polarbrod-SE

Det nya lagret rymmer 870 pallplatser i mobila pallställ. Ett annat och mycket viktigt element i projektet har varit en ny lösning med grenställ för pallförvaring. Dessa grenställ är monterade över alla transportbanden för att utnyttja utrymmet fullt ut.

För det första har denna nya inredning frigjort utrymme för fler pallplatser. Men minst lika viktigt är att det ger en bättre lösning än den gamla U-versionen med en stolp framför rullbanan. Den gamla lösningen gav nämligen möjlighet till påkörningsskador från trucken med motsvarande reparation som resultat.