Jula dubblar lagringskapaciteten med Mobila Pallställ

  • MOVO-Jula-Sweden_1
  • MOVO-Jula-Sweden_2
  • MOVO-Jula-Sweden_3
  • MOVO-Jula-Sweden_4

Jula dubblar lagringskapaciteten med Mobila Pallställ

1985 öppnades det första Jula varuhuset med kombinerat huvudkontor och centrallager i Skara. Sedan dess har det bara gått åt ett håll, och det är uppåt.

Med den senaste utvidgningen rymmer lagret idag 147 000 m2. Det nya lagret är ett så kallat kompaktlager med mobila pallställ som rymmer 110 000 pallplatser. Lösningen ger nästan en fördubbling av lagerkapaciteten och kommer att ge Julas centrallager en total kapacitet på 220 000 pallplatser. 

Jula valde mobila pallställ för att det var möjligt att maximera funktionaliteten. Den viktigaste faktorn vid det senaste bygget var att uppnå en högre fyllnadsgrad samt uppkopplingen av de mobila pallställen till Julas eget WMS. MOVO-vagnarna styrs av ett kontrollsystem från Siemens, och det är tekniker från Constructor fabrik i Tyskland som har utvecklat modulen mellan Siemens-systemet och Julas WMS.

Logistikchef Lennart Karlsson förklarar: ”En investering av den här storleken ska vara effektiv. Det hoppas vi uppnå med den här uppkopplingen. Det innebär att vi på sikt kan hantera lagret med färre personer. All styrning och plock av produkter sker via WMS, där systemet visar vägen och koordinerar de 4 plocktruckarnas färd runt körgångarna. De nya 47 000 kvadratmetrarna har faktiskt samma kapacitet som de gamla på 100 000.”

Och grunden är lagd för ytterligare tillväxt: Längst bak i den nya tillbyggnaden finns räls förberedda för ytterligare 12 MOVO-block!
 

Installation av 1 600 ton stål

En MOVO-installation består av flera faser. I den första fasen gjöts rälsen, hela 7500 meter räls lades av 10 man under en period av 11 veckor. Rälsen vägde ungefär 270 ton och fraktades på 15 lastbilar som anlände varannan dag under monteringen. Själva gjutningen pågick dygnet runt i 2 månader.

Teknik & Service chef Mats Börjesson på Constructor har tillbringat många timmar på vägarna till och från Skara sedan projektet startades 2014: ”Detta är den största installationen vi har gjort hittills i Sverige och detta lager kommer att fungera 24/7.”

Lagerchef Per Lund lägger till: ”Det mest speciella med denna etapp är att landsvägen flyttades för att få en mer rationell lagerhantering, vilket inte är helt enkelt. T ex byggdes en ny in- och utfart som både underlättar trafikflödet för transporterna och separerar personbilstrafiken från de tunga transporterna”. 

Nästa fas av installationsprojektet var montering av ställagen. Detta tog 13 veckor och utfördes av upp till 20 montörer åt gången. 13 block med en total kapacitet på 54 800 pallplatser kom på 55 lastbilar från Constructors fabrik i Tyskland. ”Det har varit en unik installation och samtidigt en logistisk utmaning. Under monteringen av ställagen kom 1 lastbil med material om dagen. Vi blev färdiga 2 veckor före tidsplanen, vilket vi är väldigt stolta över, särskilt med hänsyn till projektets storlek”, förklarar Mats Börjesson. 

Läs mer om Jula projektet i Materialhanteraren nr 47 »