Transportbanor/Rullbanor - Constructor Hyllställ & Smågodshantering - Constructor Sverige AB

Transportbanor/Rullbanor

Beskrivning

Transportbanor/Rullbanor

Transportbanor eller rullbanor är vanligt förekommande i anslutning till lager och produktion för hantering och transport av gods.

Constructors rullbanor och transportbanor finns som fasta moduler, som kan kombineras så att kundspecifika lösningar erhålles. Ett optimerat godsflöde är ofta en nyckelfunktion vid många företags internlogistik.

För att kunna optimera godsflödet så krävs rätt dimensionerade och designade rullbanor, kontakta oss för mer information.