Skylt- & Märksystem: ett komplett program av etiketter och hållare - Constructor Hyllställ & Smågodshantering - Constructor Sverige AB

Skylt- & Märksystem: ett komplett program av etiketter och hållare

Beskrivning

Skylt- & Märksystem: ett komplett program av etiketter och hållare

Alla lager måste ha ett Skylt- och märksystem. Grunden för en effektiv hantering på ett lager är korrekt och snabb identifiering vid såväl plockning som inlastning av gods.

Ett artikelregister är ofta kopplat till uppmärkningsystemet och ger dessutom information om lagerstatus. Lagersaldo och beställningspunkter. Felplock orsakas oftast av dålig uppmärkning och kan enkelt undvikas genom rationell och tydlig märkning av lagrets förvaringssystem vare sig det är pallställ eller lagerautomater

Lagrets uppmärkningssystem är vital och avgörande för verksamhetens effektivitet. Varje lagerplats måste förses med en adress, som på ett entydigt sätt identifierar lagerplatsen. Vanligast är att man låter lageradressen vara platser i ett koordinatsystem där man från ena sidan till den andra kan avläsa en successiv mer väldefinierad lagerplats. Detta gör att man genom en förplanering av plockvägen erhåller minsta möjliga förflyttningsväg.  


 Klicka här för Offertförfrågan »


 

Produktfakta

Skylt- & Märksystem: ett komplett program av etiketter och hållare

I vårt produktspektra för Skylt- & Märksystem förekommer allt ifrån artikeletiketter till områdes- och gångskyltar, för manuell eller streckkodsläsning.

Grunden för ett lagers effektivitet är att man har ett tydligt märksystem för identifikation och systematisering och att därigenom eliminera felplock och efterföljande problem.

Bokstäver och siffror på etiketter med skyddsplast och/eller med självhäftande baksida samt streckkodsuppmärkning. Allt som krävs för en effektiv och rationell uppmärkning av ett lager. Märksystemen är alltid exakt kundstyrda och anpassas till varje lagers specifika uppbyggnad.

Specifikation

Skylt- & Märksystem: ett komplett program av etiketter och hållare

Constructors kompletta Skylt- och märksystem består av:

  • Etikettlister, självhäftande eller magnetförsedda för olika typer av hyllplan och balkar för pallställ från Constructots produktprogram.(Rack83, P90, HI170, HI280).
  • Gångskyltar, plana eller vinklade
  • Korthållare
  • Etiketthållare för pallkragar
  • Tecken: A-Ö, Siffror 0-9
  • Självhäftande Etiketter, olika varianter