Hyllställ Entresol: hyllställ i flervåningsutförande - Constructor Hyllställ & Smågodshantering - Constructor Sverige AB

Hyllställ Entresol: hyllställ i flervåningsutförande

Beskrivning

Hyllställ Entresol: hyllställ i flervåningsutförande

Skatta er lyckliga om ni har en lokal med högt i tak som ni kan använda som lager. Det finns hur mycket utrymme som helst där uppe som bara väntar på att tas i bruk. Med vårt system Hyllställ Entresol får man en mycket gedigen och stabil konstruktion.

Konceptet bygger på hyllställ i flervåningsutförande med mellanliggande entresolplan. Uppbyggnaden ställer krav på hög bärighet på ingående komponenter. I gengäld så kommer installationen att öppna stora möjligheter att utnyttja en befintlig lokal på ett optimalt sätt genom att lokalens hela rymd kan inredas och användas för förvaring och lagring. Lågfrekventa produkter placeras i de högre belägna ställagen medan mer frekventa placeras i plan ett. 

På det viset kan en lagerlokal utnyttjas optimalt inte bara yta utan också till volym. På det hyllställ som byggts i golvplan byggs ett entresolplan. Antingen på de kraftigare dimensionerade stolparna i bottenplanet eller på de längre genomgående stolparna. Denna uppbyggnad kan genomföras med upp till tre mellanliggande plan, alltså med fyra förvaringsplan och ger stor förvaringseffektivitet. Mellan våningsplanen finns antingen varuhissar eller rullbanor för transport av gods.  


 Klicka här för Offertförfrågan »


 

Produktfakta

Hyllställ Entresol: hyllställ i flervåningsutförande

Hyllsystem HI280 med mellanliggande entresolplan även benämnd som ”Multi Tier”, flervåningsplan, utgör en hyllställsuppbyggnad i två eller flera våningsplanplan. Där det underliggande hyllsystemet är bärplan för det golv/entresolplan som ligger ovanför.

Stolparna är extra kraftiga för att klara belastningen från de ovanpåliggande krafterna. Hyllsystem på höjden används oftast i större reservdelslagerlager där många icke högfrekventa artiklar lagras.

Grunden i en flervåningsinstallation utgörs av Hyllställ HI280 med EK-stolpar, i 1,2 mm varmförzinkad stål, som antingen är genomgående och då också fungerar som bärare av hyllplanen i våning två eller av EK-stolpar som man bygger upp nästföljande våningsplan på med fristående hyllsektioner.
De överliggande våningsplanen nås via antingen trappor, hissar eller rullbanor. Bärigheten på hyllplanen i de överliggande planen är samma som i bottenplanet det vill säga från 75 till 400 kg. Alla de tillbehör som finns i programmet för hyllställ HI280 passar in i en flervåningsinstallation.

  • Lämpligt för lager, magasin och arkiv.
  • Långgods kan förvaras över ett antal sektioner.
  • De öppna gavlarna kan förses med extra djupa hyllor, vilket ger dubbelt så djupt förvaringsutrymme.
  • Enkelsidiga hyllor som placeras mot en vägg.
  • Dubbelsidiga hyllor som placeras inne i rummet för åtkomst från båda sidor.
  • HI280 är framtidssäkert – man kan utvidga systemet när man behöver.
  • Finns med öppna och slutna gavlar.
  • De öppna gavlarna ger en direkt överblick över alla lagerhållna artiklar.
  • De öppna gavlarna medger 100 %  ventilation.

Specifikation

Hyllställ Entresol: hyllställ i flervåningsutförande

En flervåningsinstallation är mycket noggrant individuellt hållfasthetsberäknad. Den totala lasten kan bli avsevärd och därför har varje installation mycket långgående hållfasthetsberäknats. En Multi Tier system har ofta kompletterats med stabiliseringstag beroende på lastkrav och installationens höjd.

Generellt kan följande riktvärden anges: 

Mått

Höjd: upp till 15000 mm. Normalt byggs upp till 3 plan inkl bottenplan, men det har förekommit 4 vid någon utlandsinstallation.

 

Storlek

Bestäms av lokalen