Hjullistsystem/hjullister: lösningen för lagring och plockning av smågods - Constructor Hyllställ & Smågodshantering - Constructor Sverige AB

Hjullistsystem/hjullister: lösningen för lagring och plockning av smågods

Beskrivning

Hjullistsystem/hjullister: lösningen för lagring och plockning av smågods

Hjullistsystem utgör en väsentlig del i försörjningskedjan av komponenter vid montagestationer och löpande band. Plockfasader byggs upp av ställage som förses med lutande hjullister för transport av komponenter till en montagestation.

Costructors hjullistställage är antingen stationära eller försedda med låsbara hjul för att enkelt kunna flyttas vid layoutförändringar i anslutning till en montagestation eller lager. Inlastning och utlastning har separerade områden och plockningen utförs störningsfritt. Ställagen är justerbara och ergonomiskt utformade, för att plockaren skall ha en så ergonomisk arbetsställning som möjligt.

Förvaringen i hjulistställage har även stora ekonomiska fördelar då godset får en hög packningsgrad, täthet, vilket gör att man spar golvyta i jämförelse med traditionell förvaring.  


 Klicka här för Offertförfrågan »


 

 

Produktfakta

Hjullistsystem/hjullister: lösningen för lagring och plockning av smågods

Constructors hjullistsystem har bl.a. utvecklats i samarbete med bilindustrin, där det ständigt arbetas med effektiviseringar och förkortade ledtider. Konceptet har sedan vidareutvecklats och många industrier med montagearbetsplatser har investerat i hjullister och plockfasad som en del i sin produktionsprocess.

Som förvaringssystem är hjullistställage oöverträffat vid en viss typ av godshantering då det leder till korta gångavstånd som i sig ger tids- och kostnadsbesparingar vid orderplockning. Förvaring i hjullistställ innebär också ett smidigt godsflöde med högsta möjliga packningsgrad. En golvinbesparing på 40 % kan uppnås i jämförelse med traditionell hyllförvaring.  

Specifikation

Hjullistsystem/hjullister: lösningen för lagring och plockning av smågods

Hjullister kan vara ”stand alone” dvs. fristående med eller utan hjul eller integreras i pallställ. Gemensamt dock att bärplan och hjullister alltid kan justeras i höjdled.

Banornas bredd kan justeras i steg om 11,5 mm. Hjullistbanorna är försedda med instyrningar för att underlätta inlastning och längsgående avskiljare styr godset i en rak bana så att skador på godset undviks. Hjullistbäddarna är tillverkade av galvaniserade profiler och rullarna av polyeten av hög kvalitet.

Moduluppbyggnaden och enkel och snabb installation gör ombyggnad och anpassning enkel.  Detta är också grunden till Constructos hjullistställage mångsidighet . Antalet nivåer i ställaget kan anpassas till hanteringsmetoder, dvs. manuell eller truckhantering av gods och förpackningar. Antalet plock per tidsenhet är obegränsat.