Säkerhetstillbehör för Pallställ & Lagermiljö

 • Constructor - Safety accessories banner

Säkerhetstillbehören som bidrar till ökad trygghet på lagret

Vi erbjuder en mängd säkerhetstillbehör och påkörningsskydd som alla är anpassade för lagrets utmanande arbetsmiljö.

En lagermiljö kan se olika ut från företag till företag men oavsett verksamhet, innefattas alla av Arbetsmiljöverket krav gällande säkerhet i lagermiljö,  AFS 2006:4. Dessa krav gäller för både nya och befintliga lager och det är vårt ansvar som leverantör att informera om vilka krav som gäller. Allt för att ge rätt förutsättning för att uppnå en säker lagermiljö. 

Stolp- & Gavelskydd

Där trucktrafiken är intensiv, ökar risken för påkörning och det är vanligt att ställagestolpar blir påkörda av truckar. En deformerad stolpe är en uppenbar säkerhetsrisk. Påkörningsskydd är både ett krav och en lönsam investering för att minimera skador.  

Rasskydd & Pallstopp

Pallställ skall, om det mot området där nedfallande gods kan åstadkomma skador, vara försett med rasskydd. Skyddet skall monteras på ställagets gavel/baksida eller över eventuell transportgång. 

Säkerhetsräcken & Pollare

Lagermiljön är ett område där personal, fordon och gods skall samsas och det blir allt vanligare att lagra och hantera gods på en så liten yta som möjligt, vilket ökar påkörningsrisken betydligt. Säkra din lagermiljö med säkerhetsräcken och påkörningspollare.

Utöver säkerhetstillbehören vi presenterar på dessa sidor har vi även ett stort utbud av funktionstillbehör som: utdragsenheter, avdelare, skylt- & märksystem, hyllplan mm.  Behöver du ytterligare information är du välkommen att kontakta oss.   

 

 • Påkörningsskydd, Stolpskydd, Gavelskydd för Pallställ - Constructor Sverige AB

  Stolp- & Gavelskydd

  En deformerad stolpe är en uppenbar säkerhetsrisk. Påkörningsskydd är en lönsam investering för att minimera skador.

 • Rasskydd, Genomskjutningsskydd, Pallstopp för Pallställ – Constructor Sverige AB

  Rasskydd & Pallstopp

  Pallställ skall vara försett med rasskydd. Skyddet skall monteras på ställagets gavel/baksida eller över eventuell transportgång.

 • Påkörningsskydd: Säkerhetsräcken och Pollare för lagermiljö och pallställage – Constructor Sverige AB

  Säkerhetsräcken & Pollare

  Skydda personal, portar, väggar, inventarier och ställage med hjälp av säkerhetsräcken och pollare.