Virkes- och Listställ - Constructor Grenställ & Långgodsförvaring - Constructor Sverige AB

Virkes- och Listställ

Beskrivning

Virkes- och Listställ

Virkes- och listställ finns inom såväl producerande- som detalj/grossist verksamheter för trävaror. Många företag inom den producerande sektorn, t.ex. möbel- och trähusproduktion har varierande former av trävaror i sina processer och följaktligen behov att förvara dessa på ett rationellt sätt. 

Träförvaring eller system för förvaring av trävaror är inte en specifik produktgrupp utan utgör ett konglomerat av olika förvaringssystem som kompletterats med specialdetaljer och lösningar för att fungera som rationell förvaring och hantering av trävaror. Inom förvaringsområdet finns allt från tungt skrymmande gods i form av träparti, till spånplattor och listverk.

Varje produktområde kräver sin speciallösning. Därav det konglomeratet av ingående produktkategorier inom området träförvaring.


 Klicka här för Offertförfrågan »


 

Produktfakta

Virkes- och Listställ

Constructors konceptet gällande virkes- och listställ bygger på flera av våra standardprodukter kompletterade med specialtillbehör för att möta unika förvaringsbehov. Pallställ P90 i olika uppbyggnader är grunden.

Pallställ tar stora laster och godset är lätt åtkomliga med gaffeltruck. Vanligt förekommande är också att de förses med rullbanor och träpartier lastas då in enligt principen kortsideshantering. Grenställ används och är konstruerade för olika lastkrav och är ett vanligt förekommande förvaringssätt för såväl stora och skrymmande laster som för mindre och lättare.

Hyllsystem HI280 förvarar mindre detaljer och listverk förvaras och hanteras i A-rack, stående, lutande förvaring eller i specialkoncept Rollrack med kortsideshantering.    

 

Specifikationer

Virkes- och Listställ

Virkes- och listställ bygger på flera av våra standardprodukter kompletterade med specialtillbehör för att möta unika förvaringsbehov.

  • Pallställ P90 som utan skarvning byggs upp till 12m höjd och med dimensioner och uppbyggnad anpassade för vikt och volym
  • Grenställ GT90 för tungt gods. Galvaniserade. Dessa kan förses med tak för utomhusförvaring av träpartier.
  • Lätt grenställ, varmförzinkat i höjder upp till 3000 mm i intervall om 500 mm och varierande armlängder från 300-600 mm
  • Rollrack, höjd upp till 2200 mm och belastningar upp till 1500 kg/fack. Sektionsdjup 2350, 3500 0ch 4650 mm
  • Hyllsystem HI280, belastningar upp till 400 kg/hyllplan. Höjder 1000–15000 mm. 35 olika standarddimensioner på hyllplan. Lastkapacitet 5,1 ton/sektion.
  • A-rack. Specialkonstruktion för stående listverk upp till 6000 mm höjd och flexibla avdelningsintervall.