Plåtbyrå: effektiv förvaring av plant gods - Constructor Grenställ & Långgodsförvaring - Constructor Sverige AB

Plåtbyrå: effektiv förvaring av plant gods

Beskrivning

Plåtbyrå: effektiv förvaring av plant gods

Plåtbyrå är ett rationellt och hanteringsmässigt effektivt sätt att lagra plåt och andra typer av plant material. Plåtbyrån ger en ergonomisk hantering och tar liten plats samtidigt som den minimerar skador på gods vid lagring och hantering.

Ett ofta återkommande problem för många producerande företag som arbetar med plåt och annat plant material är just hantering och förvaring. Mot den bakgrunden och uttalade kundönskemål har plåtbyrån utvecklats som ett effektivt sätt att förvara plant gods.

Plåtbyrån finns i 3 storlekar och ger stora fördelar som ett ergonomiskt optimalt hjälpmedel vid förvarings- och hantering av förvarat material. Gods hanteras, lyfts ofta med  svängkran eller vakumlyft. 


 Klicka här för Offertförfrågan »


 

Produktfakta

Plåtbyrå: effektiv förvaring av plant gods

Konceptet Plåtbyrå bygger på  kraftiga profilerade stolpar som tillsammans med bärstag bildar ett ramverk för de egentliga bärplanen. Dessa utgöres av utdragbara ramar med stabiliserande balkar och löper på kullagrade hjul för smidig och lätt åtkomlighet av önskat material.

Plåtbyrån har genom sin uppbyggnad blivit en effektiv förvaringsenhet som med fördel placeras i direkt anslutning till produktionen. Det gör att framplockningstiden reduceras avsevärt jämfört med konventionellt styckplock av plåt/skivmaterial.

Utdragsplanen är försedda med en ”insvängd midja” som möjliggör in- och utlastning med plåtgaffel. Varje nivå kan förses med gaffeldistanser för truckhantering. Detgör dock att mängden utdragsplan i modulen reduceras.

Specifikationer

Plåtbyrå: effektiv förvaring av plant gods

Plåtbyrån finns I 3 varianter med som standard 10 utdragsplan I höjd. Fritt mått mellan planen är 90 mm. Översta nivån ligger på 1485 mm. Varje plan kan belastas med 1500 kg utbredd last. Ramverket i plåtbyrån består av kraftiga förzinkade 120 mm stolpar. Max totalbelastning 15 ton.

Modellprogram:

  • PB120-2000/1000  material dim: 2000x1000 mm. Mått: 2478x2265x1721 mm
  • PB120-2500/1250  material dim: 2500x1250 mm. Mått: 2978x2765x1721 mm
  • PB120-3000/1500  material dim: 3000x1500 mm. Mått: 3478x3265x1721 mm