Service & Underhåll - Constructors tjänster för Lagersäkerhet

Service & Support Lagerautomater

  • Service & Underhåll - Constructors tjänster för Lagersäkerhet

Service & Support Lagerautomater

Constructor anser att service och underhåll inte upphör efter våra produkter levereras och installeras. Vårt mål är att fortsätta samarbeta med våra kunder för att ge fortlöpande stöd i form av underhåll och service för våra produkter.

I många fall finns det ett juridiskt ansvar för våra kunder att säkerställa att lagringsprodukter regelbundet kontrolleras och underhålls för att garantera en säker drift. Constructor har utbildade servicetekniker och kan erbjuda både service- och underhållsavtal för våra produkter och system. 

Constructor erbjuder:

  • Underhåll- eller serviceavtal i enlighet med serviceplan där vi utför förebyggande underhåll av maskiner och utrustningar samt ställagebesiktning.
  • Driftsupport och förebyggande underhåll Software lagerautomater TC2000/TCPlus
  • Våra certifierade service- och reparationstekniker har flerårig erfarenhet och vi kan garantera er att service- och reparationsarbeten utförs på fackmannamässigt vis.
  • Övervakning och uppföljning av gällande lagstiftning, förordningar och normer.