PaC-Light IPN Update - Constructor Lagerautomater & WMS - Constructor Sverige AB

PaC-Light IPN Update

Beskrivning

PaC-Light IPN Update

PaC-Light är utvecklat för att uppdatera Constructor IPN Paternoster men kan även installeras på andra tillverkares paternoster.

Paternosterverk som levererats under de föregående decennierna är mekaniskt i bra form, men el och styrsystem börjar nå slutet av sin livstid. Reservdelar kan vara svåra att få fram och själva tekniken är gammaldags och bristfällig.

Med Pac-Light kan gamla paternosterverk uppgraderas för att möta dagens teknik och säkerhetsföreskrifter. PaC-Light garanterar också längre livstid för paternosterverken.

Installation av PaC-Light IPN Update tar normalt en arbetsdag och den dagliga verksamheten vid lagerautomaten kan snabbt återupptas.

Fördelar

PaC-Light IPN Update

Fördelar med PaC-Light update:

  • PaC-Light Update uppfyller dagens krav på säkerhetsföreskrifter
  • PaC-Light Update använder den senaste tekniken
  • Mjukare och tystare drift
  • Med en uppgradering förbereds lagerautomaten för integration med styrsystemet TC2000
  • Enkel och snabb installation

Specifikationer

PaC-Light IPN Update

Detta ingår i paketet PaC-Light IPN Update: 

  • Nytt elskåp, bredd 500 mm, djup 300 mm, höjd 500 mm
  • Ökad säkerheten för både användare och gods med hjälp av ljusridå
  • Fotoceller i plocköppningens övre och nedre kant
  • Pekskärm, svart/vit som standard, färg som tillval
  • PaC-Light IPN Update leverereras fullt installerad och testad