Nätväggar: industri-, lagerväggar och maskinskydd - Constructor Verkstad- & Lagermiljö - Constructor Sverige AB

Nätväggar: industri-, lagerväggar och maskinskydd

Beskrivning

Nätväggar: industri-, lagerväggar och maskinskydd

Constructors nätväggar har som huvuduppgift att avdela, skapa skyddszoner som vid t.ex. maskiner med rörliga delar så att inte människan utsätts för skaderisker. Det kan också handla om känsliga zoner vid automatisk tillverkning och robotar.

Nätväggar är också ett viktigt säkerhetstillbehör vid pallställ för att förhindra att gods eller kartonger från att falla ner och orsakar personskador. De kan fästas i ställaget eller användas som vertikalt staket och fästas i golvet, vilket minimerar risken med maskiner och gaffeltruckar. Ofta används nätväggar som avdelande väggar om det inte förekligger behov av täta väggar. Mångsidigheten är stor och nätväggar kan alltid exakt anpassas efter skilda mått och krav.

Nätväggar lämpar sig för både omgivande lager liksom kyllagring och frysrum.

Produktfakta

Nätväggar: industri-, lagerväggar och maskinskydd

Nätväggar och fasta nät fästs baktill på pallstället, antingen fristående i bakkant av pallarna eller fästa direkt i baksidan av ställaget.

  • Ger skydd i gångarna från lösa föremål som kan ramla ner från pallarna.
  • Används för att skilja av delar av lagret eller för att skapa ett inhägnat område. Detta avskiljer personalen från gaffeltrucksområden eller ger ett säkert område för lagring av dyrbart gods.
  • Maskinskydd används för att skydda personalen från maskinfara och kan fås i olika maskvidder enligt gällande föreskrifter för hälsa och säkerhet.

Specifikationer

Nätväggar: industri-, lagerväggar och maskinskydd

Fasta nät består av standardpaneler i varierande bredd och höjd som monteras i murverksmönster. Fasta nät finns i lackat eller galvaniserat utförande i ett antal olika maskvidder, inklusive 25 × 25 mm som lämpar sig för aerosol-förvaring. Det finns möjlighet att få dessa med utskärningar så att gaffeltruckar kan passera. Man kan montera olika typer av dörrar och lås i de fall man använder fasta nät för säker förvaring.

Nätväggar består av standardpaneler i varierande bredd och höjd som hålls uppe av olika stolpar, beroende på kundens höjdkrav. Nätväggarna finns i lackat eller galvaniserat utförande. Precis som för fasta nät kan nätväggarna monteras med olika typer av dörrar och lås beroende på kundkrav, exempelvis skjutdörrar, vanliga dörrar och dörrar som stängs automatiskt i händelse av brand.