Klädskåp för omklädningsrum - Constructor Verkstad- & Lagermiljö - Constructor Sverige AB

Klädskåp för omklädningsrum

Beskrivning

Klädskåp för omklädningsrum

Constructors klädskåp finns i en stor variation alltifrån mycket enkla plåtskåp till designskåp i trä eller laminatutförande. Gemensamt är dock att de skall vara utformade på ett sådant sätt att de kan förvara ett klädombyte och gärna med skiljevägg för att i samma skåp förvara såväl privata kläder som arbetskläder. För bästa hygien bör också klädskåp vara ventilerade och kan även kopplas till ett mekaniskt ventilationssystem.

Fritidshem och skolar liksom kapprum och samlingslokaler är oftast inredda med någon form av låsbara förvaringsskåp. Kommunala inrättningar som sporthallar och simhallar har alltid klädskåp i sina omklädningsrum. Skåpen levereras med sockel eller benstativ och har ofta en sittbänk i framkant. Design och utformning varierar stort, men har det gemensamt att de skall förvara anställdas kläder och andra persedlar på ett tryggt, säkert och miljöanpassat sätt.   

Specifikationer

Klädskåp för omklädningsrum

Omklädningsrum och dess inredning är i vissa miljöer t.ex. på skolor och idrottshallar utsatta för stort slitage därför är skåp i dessa miljöer oftast förstärkta i såväl ramverk som dörrar.

Låsning är antingen genom klinka med hänglås eller med inbyggda cylinderlås. Specialskåp förekommer för vissa yrkeskategorier, med bl.a. öppna inredningar där det föreligger krav på snabb access t.ex. brandstationer. 

Det är viktigt att klargöra användningsområdet för att få rätt skåp med den inredningsutrustning som krävs i det specifika fallet. Våra klädskåp och småfackskåp håller alltid efterfrågad kvalitet och servicegrad.

 

Skåpalternativ:

  • Bredd 300 el 400 mm
  • Plant eller lutande tak
  • Levereras förmonterade eller i ”knock down” utförande
  • Finns med sockel, benstativ och sittbänk
  • Stor variation i färgsättning
  • Levereras i stål, laminat eller trä