Godshiss MDL monteras snabbt och enkelt på plats och kan levereras i en eller flera delar för lättare tillgång på plats - Constructor Sverige AB

Godshiss MDL - MastDrivenLift

Beskrivning

Godshiss MDL - MastDrivenLift

Godshiss MDL monteras snabbt och enkelt på plats och kan levereras i en eller flera delar för lättare tillgång på plats.

Godshiss MDL är fristående med en självbärande konstruktion och behöver inte vara monterad nedsänkt i grop. Dess begränsade höjd är endast 65 mm och nås av en ramp.  

 

Standard Godshiss har följande prestanda:

 • Lyftkapacitet 1500 kg (std) – max 3000 kg
 • Fritt invändigt plattform (L x B) 1700 x 1380 mm (std) – max 2880 x 1880 mm.
 • Utvändigt schaktmått (L x B) 1960 x 1960 mm (std) – max 3260 x 2580 mm.
 • Lyftrörelse upp till 5500 mm.
 • Låg egenhöjd 65 mm.
 • Elförseglad dörr på botten- och toppnivå
 • Toppnivån med halvhöjd på dörr.
 • Dörröppning 1375 mm.
 • Täckt schakt upp till toppnivå.
 • Plattform med täckta räcken.
 • Ingen hissgrop behövs.
 • Mycket låg ljudnivå.