Plockfasad, utdragsenhet, hjullister och mobila leanställage.

Beskrivning

Plockfasad, utdragsenhet, hjullister och mobila leanställage.

Våra plockfasader, mobila leanställage och utdragsenheter är i hög grad utformad för att ta hänsyn till faktorer som: plockhastighet, vikt på montagedetaljer, emballagestorlek, frekvens, bakomliggande transportsystem, dvs. kundanpassade lösningar för godshantering i anslutning till montagestationen.

Constructors sortiment av Lean produkter bygger i grunden på en kraftig ram- konstruktion med stolpar av profilerad stålplåt och stabiliserande diagonalstag och i förkommande fall horisontella balkar.

Konceptet utvecklas och förändras i takt med önskemål från industrin. De viktigaste orsakerna till produktgruppens utveckling är: trygg och snabb komponentförsörjning och trygga, ergonomiskt riktigt utformade  arbetsplatser för montagepersonal där även Arbetsmiljöverkets krav varit vägledande vid utvecklingen av Lean produkter. 

Mer information om Lean produkter finns här.  

Produktfakta

Plockfasad, utdragsenhet, hjullister och mobila leanställage.

Constructors Lean produkter är utvecklat med utgångspunkt från främst bilindustrins ständiga jakt på minskade ledtider. Genomförda tester och analyser har skapat en flexibel plockfasad med väl fungerande komponenter. 

Plockfasader och Mobila Leanställage fungerar så att de fylls på i bakkant med komponenter. Dessa förs på rullbanor eller lutande bärplan till framkant där montören plockar dem. Eventuellt tomemballage går i retur på rullbanor med lutning mot bakkanten Plockfasader har sin plats vid montagelinor och montage- stationer och är en nödvändig del i montageprocessen.

Plockfasaderna kan förses med låsbara hjul för att kunna flyttas vid behov, t.ex. vid modellbyte. Det viktigaste med plockfasader är att de tryggar komponentförsörjningen vid en montagearbetsplats samtidigt som de skapar en ergonomiskt utformad arbetsplats.

Utdragsenhet för primärt europa pallar, en viktig enhet vid plockfasader. Dessa är utformade för att med ett enkelt drag kunna föras framåt/utåt även med full last upp till 1000 kg. I utdraget läge skall en person kunna nå hela pallens last utan att överbelasta rygg eller snedbelasta kroppen.

Constructors utdragsenheter kan anpassas exakt efter godstyp och kan kompletteras med praktiska och funktionella tillbehör.

Mer information om utdragsenheter finns här

Specifikationer

Plockfasad, utdragsenhet, hjullister och mobila leanställage.

Lean produkternas ramverk är tillverkat av varmförzinkade stolpar och horisontella balkar. De många utvecklade tillbehören utgörs av:

  • Utdragsenheter, golvmodell med stödhjul i front, modeller för balkmontage, envägsverkande eller dubbelverkande. Belastningskapacitet 600 kg.
  • Fotstöd i aluminium
  • Hjullistbäddar i varierande utförande.
  • Lutande plan, monterade i plockfasaden eller sidohängda, med eller utan hjullister.
  • Arbetsmoduler. Direktmonterade i varierande djup, 650, 700,750, 800 och 850 mm. Flyttbara i 50 mm intervall. Max last per plan 150 kg.
  • Vippenheter för pallar med pallkrage.
  • Utdragbart hyllplan och arbetsbord. 
1. Pallställ P90
2. Hjullistbädd
3. Lutande plan
4. Avdelare
5 & 6. Utdragsenhet i varierande utförande, belastningskapacitet och utdragsländ.
7. Utdragbart hyllplan och arbetsbord
8. Stolphängd lutande pallinsats
9. Sidohängda lutande plan
10. Fotstöd