Kursdatum 2018: Ställagesäkerhet

  • Kursdatum 2018: Ställagesäkerhet

Kursdatum 2018: Ställagesäkerhet

Det är ett allmänintresse att fokusera på säkerhetsfrågorna och skapa en trygg arbetsmiljö för alla personer som arbetar med lager och logistik.

Constructors utbildningar i Säker Lagermiljö genomförs kontinuerligt och vänder sig till dig som har ansvar eller leder arbete inom företagets lager och förrådsavdelningar.

Under 2018 arrangeras kursen vid följande tillfällen:

Göteborg: Stockholm:
8 feb 2018 22 mar 2018
26 apr 2018 17 maj 2018
20 sep 2018 18 okt 2018 
22 nov 2018  

Kursprogram och anmälan finns här 

För mer information om lagersäkerhet och kurser kontakta:
Carl Gunnar Svanberg, Tele: 031-771 96 21,
E-mail: c.g.svanberg@constructor.se