Constructor hittar de dolda riskerna i ditt lager

Constructor hittar de dolda riskerna i ditt lager

I en lagerlokal ska människor, maskiner och gods samsas om ett ofta trång utrymme där godsflödet varierar starkt beroende på till exempel säsongsvariationer.

Krav på hög produktivitet medför många risker. Ställage kan rasa och gods kan falla ur dem från hög höjd med risk för svåra personskador. "Det finns inte ett lager som inte haft något tillbud", säger Carl Gunnar Svanberg, ansvarig för besiktning och lagersäkerhet vid Constructor Sverige.

Carl Gunnar

När Constructor besiktigar lager eller utbildar personal i ställagesäkerhet är det alltid personsäkerheten som är huvudsak. Inbrottsskydd och skalskydd, att gods hanteras på rätt sätt för att undvika materiella skador under transport och lagring, är av sekundär betydelse.

De vanligaste olyckorna i lagermiljö är kläm- och fotskador. De orsakas av truckar. Allvarligare olyckor inträffar då hela ställage rasar. Det kan utlösa en dominoeffekt där flera ställage dras med i raset, vilket kan medföra svåra personskador, i värsta fall dödsfall och även rättsliga påföljder. 

Dolda risker

Många av de situationer och faktorer som kan orsaka olyckor i ett lager är långtifrån uppenbara. Riskerna är dolda men kan om inte lämpliga åtgärder vidtas resultera i personskador.

Carl Gunnar Svanberg ger några exempel på sådant man frekvent brukar anmärka på under besiktningsronder. Dit hör skadade bärbalkar och gavlar som blivit påkörda av truckar utan att rapporteras. Påkörningar är små förändringar som under årens lopp ackumuleras och till slut leder till att kapaciteten blir kraftigt nedsatt.

Deformationer, till exempel små böjningar på stolpar och stag, är andra exempel på potentiellt farliga förändringar som Constructors besiktningsmän uppmärksammar. "Vi har synpunkter på allt som kan orsaka skador, även hanteringen av farligt gods", säger Carl Gunnar Svanberg.

Förutom att se till så att hela ställage inte kollapsar handlar det om att kontrollera så att inte pallar rasar ur ställen mellan balkar.

Säkerhetsinlägg

För att förhindra att pallar faller genom eller ur ställage kan man installera säkerhetsinlägg, som finns i Constructors sortiment av produkter för att minimera riskerna i lager. "Säkerhetsinlägget bildar ett H som man lägger på balkarna och förhindrar ras", förklarar Carl Gunnar Svanberg.

 Half Pallet Support

Constructor kan även ha synpunkter på hur gods har placerats på pall. "Man kan ha överhäng på en pall så att gods krockar med pallen från ställaget bredvid. Det gäller att ha säkert avstånd alternativt skydd mellan pallarna eller godset i ställaget", säger Carl Gunnar.

En annan dold säkerhetsrisk på lager är outbildad personal. Om inte hela teamet förstår vikten av säkerhet på lagret kan konsekvenserna bli ödesdigra.

Carl Gunnar Svanberg är utbildningsansvarig för kursen "Ställagesäkerhet" som vänder sig till all lagerpersonal, från underhållschefer till skyddsombud och nyanställd personal.

Läs mer om våra kurs i ställagesäkerhet