Största möjliga lagringskapacitet på minsta antal kvadratmeter

  • Logistics & Distribution 2016

Största möjliga lagringskapacitet på minsta antal kvadratmeter

2016-08-09

Missa inte möjligheten att inspireras av smarta lösningar för att förbättra din verksamhets lönsamhet.

På Logistics & Distribution 2016 kommer Constructor att visa fram kärnprodukterna Pallställ P90 och Hyllställ HI280 och Tornado Hissautomat. 

Leif Larsson, VD Constructor Sverige:
”Oavsett smådelshantering eller pallgodshantering blir lageranläggningar mer och mer kundanpassade, med till exempel halvautomatiska lösningar. Genom att investera i en lagerautomat uppnås en rad fördelar, både ekonomisk och ergonomisk.

Av de ekonomiska fördelarna kan nämnas; ökad plock effektivitet (fler plock per tidsenhet), färre felplock och därmed lägre felhanterings-kostnader. En annan mycket viktig fördel är att lagerautomaten utnyttjar lokalens höjd och därigenom frigörs golvyta. Detta utrymme kan användas för att ökad lagringskapacitet och därigenom undvika eventuell utbyggnad.” 

En av de branscher som har börjat satsa allt mer på lagerautomater för att effektivisera är bilbranschen. Med lagerautomater kan vi hjälpa bilverkstäder att frilägga stora ytor vilket bland annat ökar utrymmet för serviceteknikerna.  

Välkommen till Constructors monter B:08. 

Hämta ditt kostnadsfri entrékort här