Constructor minskar utsläppen av växthusgaser - Constructor Sverige AB

Constructor minskar utsläppen av växthusgaser

Constructor minskar utsläppen av växthusgaser

Naturvårdsverket har sedan ett par år tillbaka satsat på lokala investeringar för största möjliga klimatnytta. Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet.

Constructor Sverige AB har blivit beviljade stöd från Klimatklivet och kommer tack vare detta att kunna slänga ut oljepannan från huvudkontoret på Bergsjödalen och istället installera bergvärme i fastigheten. Bergvärmen kommer att tas i drift lagom till Jul.

”Vi har sedan tidigare övergått till vattenkraftsproducerad el och med denna konvertering upphör vi nu i princip att släppa ut någon CO2. Miljöarbetet är viktigt för oss och vi vill ta vårt ansvar och önskar att våra kunder och leverantörer gör detsamma”. Säger Jörgen Olsson, initiativtagare till projektet hos Constructor.

Har ni en idé på en åtgärd för att minska er klimatpåverkan? Då kan ni från företag eller organisationer söka medel från Klimatklivet. Mer information finns här.