Finansiera din lagerinredning med leasing eller hyra

  • Leasing-Hyra

Finansiera din lagerinredning med leasing eller hyra

Vi kan skräddarsy leasing- och hyresavtal, vilket ger er möjligheten att införskaffa den lagerinredning som verkligen behövs, till en kostnad som budgeten mår bäst av. 

Med leasing- eller hyresavtal betalar ni er lagerinredningen över längre tidsperiod och slipper tunga engångskostnader. Leasing- eller hyresavtal är idag den vanligaste finansieringsformen för större investeringar och i princip kan all lös egendom och inredning ingå i ett avtal.

  • Ingen belastning på investeringsbudget eller andra kreditramar.
  • Frigör kapital till andra ändamål.
  • Ingen moms på anskaffningsvärdet. 
  • Förenklar administration och budgetering.  

Kontakta oss för mer information »