Kvalitets- och miljöpolicy - Constructor Sverige AB

Kvalitetspolicy

  • Kvalitets- och miljöpolicy - Constructor Sverige AB

Kvalitetspolicy

Göteborg 2017-01-19

Constructor Sverige ska sälja produkter och tjänster inom förvaring, hantering och miljö till industri och lager på ett sätt som tillgodoser krav från kunder, medarbetare, samhälle och ägare.

Vår verksamhet ska kännetecknas av öppenhet, ansvarstagande och effektivitet. 
Det uppnår vi genom att:

  • säkerställa en öppen, saklig och snabb kommunikation såväl inom företaget som externt med myndigheter och övrig omvärld
  • med samarbetspartners och leverantörer skapa relationer som präglas av god affärsmässighet
  • ta vara på egna och andras erfarenhet för att uppnå ständiga förbättringar 
  • ständigt utveckla vår medvetenhet om kraven på verksamheten
  • alla medarbetare vet sin roll och sitt ansvar samt dess koppling till företagets kvalitetsmål
  • regelbundet och långsiktigt utveckla arbetssätt, metoder och processer

Detta ska ge oss som företag en framförhållning för att möta och ställa krav, samt att vara marknadsledande inom vårt produktområde.

Bra produkter och medarbetare bidrar till våra kunders och vår egen lönsamhet. 

 

 Leif Larsson, VD/MD Constructor Sverige AB