Constructors Underhåll- & serviceavtal för lagerautomater och mobila ställage

  • service-contracts1
  • ServicesContracts
  • service-contracts3

Constructors Underhåll- & serviceavtal för lagerautomater och mobila ställage

Lagerautomater

Våra lagerautomater ska ge dig optimal förvaring under hela sin livstid, vilket är en angelägen fråga för oss. Lagerautomaterna måste underhållas regelbundet för att förlänga livslängden och minska dödtid till följd av oupptäckta skador. Genom att planera in vårt ackrediterade och kvalificerade serviceteam för underhåll av din lagerautomat, får ni den support och hjälp som behövs.

Vi förstår hur viktigt det är att din lagerautomat är i drift hela tiden och om en olycka skulle inträffa kan du känna dig lugn över att vi snarast möjligt kan få dig åter i drift. 
 

Mobila Pallställ MOVO

Fördelarna med mobila pallställ är enorma och företag som investerar i mobila ställ förstår de betydande fördelar som det innebär. Vårt mål är att hjälpa dig att skydda din investering och se till att din utrustning fungerar i bästa skick och så säkert som möjligt.

Constructors ingenjörer har lång erfarenhet och är välutbildade när det gäller att reparera och besiktiga dina mobila ställ.

Mobila ställ kräver regelbunden service av de elektriska komponenterna och en årlig besiktning krävs för pallställ. Genom att arbeta i nära samarbete kan vi ge dig support genom hela utrustningens livstid, utan att du behöver oroa dig.