Tarkett, Sverige - Constructor Referenser - Constructor Sverige AB

Tarkett, Sverige

  • Tarkett

Tarkett, Sverige - Constructor Referenser

Tarkett AB ingår i golvkoncernen Tarkett Group. Genom det svenska försäljningsbolaget marknadsför Tarkett AB golv och vägg för både hemmiljö och offentlig miljö. I Sverige produceras golv vid tre anläggningar; Hanaskog, Broby gör trägolv och i Ronneby görs homogena plastgolv för offentlig miljö.

Ronneby är den största anläggningen inom Tarkett i Sverige. Man servar Norden med alla artiklar, även de som produceras ute i Europa. Det som produceras i Ronneby distribueras Word Wide.
Dagligen distribueras härifrån 300 ton vinylmattor. I distributionslagret i Ronneby finns det ca 13 000 pallplatser för 7 000 stående och 6 000 liggande vinylmattor.

Tarkett och Constructor har samarbetst sedan 80-talet och Constructor har levererat samtliga ställage och sedan många år har Tarkett även ett besiktningsavtal med Constructor för den årliga ”expertbesiktningen” av lagermiljön. Vilket innebär att en gång om året besöker Constructors certifierade besiktningsmän anläggningarna för att utföra den årliga besiktningen.

Efter varje besiktning utförs även nödvändigt underhållsarbete som t.ex. stolp- eller balkbyte. Constructor utför även underhållsarbetet efter Tarketts egna okulärbesiktningar.

”Vi har valt att låta Constructor sköta både besiktningar och underhåll för vi anser att de håller en hög servicenivå och eventuella åtgärder efter besiktning sker snabbt”.
Säger Marcus Åkesson Logistic Engineer, Tarkett AB.