Tio av tio deltagare rekommenderar andra att delta i en kurs i lagersäkerhet!

Tio av tio deltagare rekommenderar andra att delta i en kurs i lagersäkerhet!

”Det här är verkligen en kurs att rekommendera för alla som arbetar med ställage. Vi var 26 personer från RB som deltog i en kvällskurs. Återkopplingen från samtliga deltagare var att kursen bidragit till förbättrad kunskap om lagersäkerhet, samt om de konsekvenser som eventuella skador kan ha.

Att se bilder på ställage som kollapsar är en sak, men att få orsaken till kollapsen förklarad och att lära sig hur små skador faktiskt kan leda till en sådan kollaps, det är den viktigaste lärdomen. Nu uppmärksammar vi de olika typerna av skador på stagen, stolparna och stödbjälkarna, om säkerhetsreglar saknas etc. Redan under den första veckan efter kursen fick vi in flera rapporter från våra operatörer och vår säkerhetspersonal på saker som behövde repareras, och det är mycket bra.

Vi upplevde en helt annan attityd efter kursen och det är den viktigaste fördelen, alla bidrar nu till en trygg och säker arbetsmiljö på vårt lager.”

- Terje Svendsen, lagerchef, Stabburet