REMA, Norge

  • Rema

REMA, Norge - Constructor Referenser

Inge-Peter Myrmoen som är IT, Safety & Maintenance Manager på REMA Distribunal Langhus berättade för oss om REMAs samarbete med Constructor Norge: ”Vi utför dagligen besiktningar och åtgärder relaterade till säkerheten.”

Vi tror att den psykosociala miljön påverkas positivt av en god och säker arbetsmiljö. Våra anställda måste kunna se att utmaningar som rör deras säkerhet löses omedelbart.

Expertis och repetitiv utbildning samt relevant information gör det möjligt för de anställda att aktivt kunna påverka sin egen och andras säkerhet.

Constructor är vår aktiva sparringpartner, med en djupgående förståelse för hur viktig säkerheten är. Constructor kan se samspelet mellan hög aktivitet, mänskliga faktorer, truckkörning och andra påverkande faktorer.

Allt görs på ett sådant sätt att företag och medarbetare kan se hur viktig vi anser att säkerheten är och hur verksamheten svarar på det. Constructor visar ett djupt intresse för utmaningar som rör säkerheten och kan lösa dessa utmaningar på ett mycket bra sätt.