Multiline, Danmark - Constructor Referenser - Constructor Sverige AB

Multiline, Danmark

  • Constructor-Denmark_Multiline_3
  • Constructor-Denmark_Multiline_1

Multiline, Danmark - Constructor Referenser

Under flera år har Constructor Danmark hjälpt sina kunder att utföra certifierade ställbesiktningar. Vi har besökt Multiline i Sorø och pratat med logistikchef Kent Filt om hur bolaget använder Constructors koncept med ställbesiktningar.

När inledde Multiline och Constructor samarbete gällande ställbesiktningar?
Det inleddes när det nya centrallagret byggdes. Lagret öppnade i början av 2009.

Vad var bakgrunden till ert beslut att genomföra externa ställbesiktningar på lagret?
På så sätt får vi en oberoende besiktning. Jag tycker inte att det skulle vara tillräckligt säkert om vi genomförde ställbesiktningen själva. Med en extern kontroll kontrolleras ställagen med neutrala ögon, och domen blir tuffare. Vi kan alltså vara säkra på att lagret kontrolleras enligt gällande normer. Det som måste bytas, kommer att bytas ut: det är kompromisslöst. Vid mindre reparationer kan vi välja om och när det ska bytas ut. Det är trevligt att ha en dialog med en expert på området.

Hur tung är trafiken på ditt lager?
Vi arbetar tvåskift med 46 anställda, fördelade på dag- och kvällsskift. Vi arbetar med plocktruckar som utför både påfyllning och plockning. Vi har en tät trafik över hela lagret på 9 600 m2 och i terminalen på 3 000 m2. Vår logistik bygger på ABC-lokalisering av produkter - dels för att optimera körsträckorna, dels för att sprida trafiken på ett lämpligt sätt.

Hur viktigt är det för dig att ställbesiktningen följs av en rapport?
Det är ett måste. Vi måste kunna påvisa vårt säkerhetsunderhåll som en viktig del av vår ISO 14401-certifiering. Den årliga revisionen utförs av Danish Standard. Vid en intern Bunzl-revision, måste vi också påvisa att vi gör kontinuerliga kontroller. Den interna kontrollen sker slumpmässigt.

Har du någon gång haft en dialog med/besök av Yrkesinspektionen om lagersäkerheten?
När vi byggde lagret involverades yrkesinspektionen i den inledande fasen. Detta utfördes genom konsultföretaget, Crecea. Vi värdesätter det faktum att vi följer gällande säkerhetsbestämmelser. Vid kontrollen 6 månader efter det att lagerverksamheten startade, fick vi toppbetyg samt ett erkännande av vårt relativt höga antal ändskydd, vid ett oanmält besök från Yrkesinspektionen.

Vilka förmåner får du av samarbetet med Constructor?
- Opartiskhet. När du har så många varor på lager på en höjd upp till 16 meter ställs strama säkerhetskrav. De oundvikliga kollisionerna gör att det är viktigt att det finns bevis för att ställagen reparerats. Det ger dig sinnesfrid.
- Besiktningen ska göras professionellt och upptäcka vad vi andra inte ser.
- Om ett problem uppstår har jag dokumentationen på plats. Om jag ifrågasätts av enskilda medarbetare eller en myndighet är det viktigt för mig, som ansvarig chef, att jag kan lita på att ställbesiktningarna är i ordning och ställagen är säkra.

Har ni rutiner för reparationer efter en kollision?
Rutinen är att den person som orsakat kollisionen omedelbart rapporterar skadan till lagerchefen. Lagerchefen utvärderar sedan omedelbart skadan. Stolparna behöver bytas ut ungefär var 3:e månad.

Vi har ett litet lager av stolpar och balkar för detta ändamål. Samtidigt som skadan rapporteras till Constructor, tömmer vi de omgivande pallställen på varor. Följande dag utförs karakteristiskt reparationsarbete, stolpen byts ut och varorna placeras på lagret igen. Oavsett skadans omfattning registreras det alltid i protokollet. Protokollet finns alltid tillgängligt. Protokollet lämnas alltid över till besiktningsmannen vid ankomst. Därefter utför han besiktningen och tittar även på vad som har noterats sedan senaste besöket.

Har du intern personal utbildad för daglig kontroll av dina ställage?
Nej, vi tillämpar riktlinjerna från Constructor i händelse av en kollision. Det gäller även i händelse av kollision med stolpe/ändskydd.