ABB Benelux, Nederländerna

  • ABB

ABB Benelux, Nederländerna - Constructor Referenser

ABB Benelux är lokal representant för globala ABB-koncernen. ABB Ede hjälper till att förbättra prestanda för statliga företag, industriella kunder och dess slutanvändare samtidigt som de minskar miljöpåverkan.

Intervju med Mr Accouna vid ABB

Varför besiktning av ställage/lager?
För att garantera säkerheten för anställda och för att förebygga skador.

Varför Dexion/Constructor?
En företrädare för Dexion kom för att träffa oss för många år sedan och vi gillade deras förslag till ny lagerutrustning. Utrustningen installerades och vi uppskattade det sätt Dexion hanterade det på och kommunikationen med dem var mycket bra. Så naturligtvis ville vi att Dexion skulle besiktiga vårt lager också.

Är du nöjd?
Ja. Vi informeras i förväg när besiktningen ska ske och jag kan meddela personalen att besiktningsmannen är på väg och även se till att en truck finns tillgänglig för besiktningar på höjd.

Vad tycker du om återställandeprocessen (rådgivning/offert/reparation, etc)?
Jag är nöjd hur detta görs. Det är viktigt att det egentliga reparationsarbetet sker strax efter att vi sagt till om reparation. Om utrustningen skadas tror jag att det måste åtgärdas snabbt för att garantera mitt teams säkerhet.

Vad tycker du om det sätt på vilket reparationer görs?
Mycket bra, eftersom jag är informerad i förväg när reparationen kommer att äga rum. Oftast är det också samma ingenjörer som utför arbetet. De känner till företaget och de anställda på ABB känner ingenjörerna.

Kommentarer
Jag är mycket nöjd med Dexions besiktningar.